"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

MINDENSZENTEK/ HALOTTAK NAPJA 

 parancsolt főünnep - fehér MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. saját. –

ABC         Olv.: Jel 7,2-4.9-14 –   1Jn 3,1-3 –     Mt 5,1-12a –

A keleti egyházban már a 4. században volt minden szentnek egy közös ünnepe. A bizánci szertartásban közvetlenül Pünkösd után ülték meg. Gall iában a 8. században kezdték el ünnepelni a mai napot, és a 9. században Rómában is bevezették. Ahol szokásban van Mindenszentek ünnepének délutánján a II. Ed után elvégezni a halottak zsolozsmájának Ed-ét, ez a szokás, és más ájtatossági gyakorlat továbbra is megtartható. Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik a meghaltakért, november 1-8-ig minden nap teljes búcsút nyerhet.

Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor. Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.

 

AKTUALITÁS:ssir.jpg

 

mindenszentek.jpg

 

 

OLVASMÁNYRA:palma_jelentese.jpg

 

SZENTLECKÉRE: 1_jn_31-3.jpg

 

EVANGÉLIUMRA:sziv_satirozo.jpg

mt_51-12a.jpg

Liturgia: OLVASMÁNY a Jelenések könyvéből Jel 7,2-4.9-14 Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek: „Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit!” Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!” Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent: „Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Ámen.” Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem. „Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?” Ezt feleltem: „Te tudod, uram!” Erre ő azt mondta: „Ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.”

80november_1..jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 23,1-2.3-4ab.5-6 5. tónus. Válasz: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. Vö. 6. vers. Előénekes: Az Úré a föld, és ami betölti, * a földkerekség, és minden lakója. Alapjait ő ágyazta tengerek mélyébe, * s a vizek árján ő tartja szilárdan. Hívek: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. E: Ki mehet föl az Úr hegyére, * ki állhat meg az ő szent helyén. Aki ártatlan kezű, tiszta szívű, * akinek az esze nem jár csaláson. H: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram. E: Az nyer áldást az Úrtól, * és megigazulást üdvözítő Istenétől. Ez az istenkeresők népe, * amely arcát kutatja Jákob Istenének. H: Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Uram.

SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből 1Jn 3,1-3 Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is. Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Alleluja. 8. szám. Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek alatt görnyedtek. * Én felüdítelek titeket – mondja a mi Urunk. Mt 11,28 8 G. tónus.

Alleluja. † EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből Mt 5,1-12a Abban az időben: Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: „Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi.

EGYETEMES KÖNYÖRGÉSEK 20. MINDENSZENTEK ÜNNEPÉRE (november 1.) Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mai szép ünnepen mennyei Atyánkhoz, és kérjük Isten minden szentjét is, hogy közbenjárásukkal támogassák könyörgésünket! Lektor: 1. Add, Urunk, hogy néped – szentjeid példájára – minden erejével építse a te országodat! Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket! 2. Add, Urunk, hogy a népek vezetői kitartóan fáradozzanak a rájuk bízottak földi boldogulásáért és békéjéért! 3. Add, Urunk, hogy a szentek hősies példája lelkesítse híveidet, és irányítsa őket az életszentség útjára! 4. Add, Urunk, hogy a szentek közbenjárása segítse szenvedő, beteg és gondokkal küzdő embertársainkat! 5. S végül engedd, hogy meghalt testvéreinkkel együtt mi is részesüljünk a szentek dicsőségében! Pap: Urunk, Istenünk! Te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. Add kegyelmedet, hogy az ő útjukat járjuk a földön, és társaságukban elnyerjük a boldog örökkévalóságot. Krisztus, a mi Urunk által. Hívek: Ámen.

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 88
Tegnapi: 50
Heti: 425
Havi: 1 344
Össz.: 92 956

Látogatottság növelés
Oldal: MINDENSZENTEK/HALOTTAK NAPJA
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: rajzos evangélium c év - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »