"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

NAGYBÖJT 1.

 

Nagyböjt 1. vasárnapja

 A       1Mz 2,7-9; 3,1-7        Róm 5,12-19            Mt 4,1-11

 B       1Mz 9,8-15              1Pt 3,18-22            Mk 1,12-15

 C       5Mz 26,4-10             Róm 10,8-13            Lk 4,1-13

OLVASMÁNYHOZ:mtorv_264_term.jpg

mano.jpg Találd ki, hogy a MIAMANÓ az micsoda?

1. A MIAMANÓ egyszer van egy évben, de akkor 40 napig tart. Ezért így is nevezik: a szent 40 nap.
2. A MIAMANÓ egy nagyon szép ünneppel ér véget, a Húsvéttal.
3. A MIAMANÓ idején alkalmunk nyílik Jézus szenvedését átélnünk.
4. A MIAMANÓ-ban a felnőttek gyakran böjtölnek, vagyis sokkal fegyelmezettebbek az étkezésben.
5. Azok a gyerekek, akik szeretik Jézust, jócselekedeteikkel tudnak böjtölni.

----------------------------------------------------------------

zsolt_9012_angyal.jpg

--------------------------------------------

Jézus megkísértéséhez itt találsz még rejtvényt:

 

 http://rajzosevangelium.hupont.hu/4/nagybojt-1#ixzz4a6dFQJ94 

 

Az alábbi rejtvény megoldása e lap alján az evangélium után található. 

menedekem_betukivonas.jpg

EVANGÉLIUMRA:lk_4113_helyre_rakos.jpg

LITURGIA:

 MTörv 26,4-10 OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből Mózes így tanította a népet: Amikor termésed legjavából ajándékot hozol, a pap vegye ki kezedből a kosarat, s állítsa az Úr, a te Istened oltára elé. Te pedig mondd az Úr, a te Istened előtt: „Apám vándorló arám volt, lement Egyiptomba, s ott élt idegenként kevesed magával, mégis nagy, erős és hatalmas néppé lett. Amikor aztán az egyiptomiak rosszul bántak velünk, sanyargattak és kemény szolgaságba vetettek minket, akkor az Úrhoz, atyáink Istenéhez kiáltottunk. S az Úr meghallgatta könyörgésünket, meglátta nyomorúságunkat, elnyomatásunkat és sanyarú sorsunkat. Az Úr erős kézzel és kinyújtott karral kivezetett minket Egyiptomból, nagy rémületet támasztva, jelek és csodák kíséretében. Erre a földre hozott, és nekünk adta ezt a tejjel-mézzel folyó országot. Íme, most hozom annak a földnek első termését, amelyet te, az Úr, nekem adtál.” Ezzel hagyd ott a kosarat az Úr, a te Istened színe előtt, majd borulj le az Úr, a te Istened előtt. Ez az Isten igéje.

15_nb1.jpg

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 90,1-2.10-11.12-13.14-15 2. tónus. Válasz: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. 15b. vers. Előénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tartózkodik. Így szól az Úrhoz: † „Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.” Hívek: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás. Mert angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon. H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. E: Kezükben hordoznak téged, * hogy kőbe ne üssed lábadat. Áspiskígyón és viperán lépdelsz, * oroszlánt és sárkányt eltiporsz. H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben. E: „Megszabadítom őt, mivel ragaszkodik hozzám, * oltalmazom, mert nevemet ismeri. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, † minden szükségben vele vagyok, * megszabadítom és dicsőséget szerzek néki.” H: Légy velem, Uram, * minden szükségemben.

Róm 10,8-13 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből Testvéreim! Hogyan mondja az Írás? Közel van hozzád a tanítás, ajkadon és szívedben, tudniillik a hit tanítása, amelyet hirdetünk. Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál. Az Írás ugyanis azt mondja: Senki nem vall szégyent, aki őbenne hisz. Nincs különbség zsidó meg pogány között, mert mindnyájunknak egy az Ura. Ő bőkezű mindazokhoz, akik segítségül hívják. Mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Nemcsak kenyérrel él az ember, * hanem minden igével is, mely Isten ajkáról való. Mt 4,4b – 2. tónus.

Lk 4,1-13 † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán fölvezette egy magas hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden országát. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta Jézust. Ezek az evangélium igéi.

 

 

Betűkivonás megoldása:

 

m a r i s k a   k a m r a   i s
t e r m é s e   é r m e s   t e
n e v e m e t   v e t e m   n e
s z e m b e n   n e s z e   m b
t e l e k e n   k e l e t   e n
n e v e t é s   v e t é s   n e
d a r a b o k   a k a r o   d b
t i z e n ö t   ö n t e t   í z
o l t a l o m   t o l l a   o m
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 34
Tegnapi: 50
Heti: 371
Havi: 1 290
Össz.: 92 902

Látogatottság növelés
Oldal: NAGYBÖJT 1.
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: rajzos evangélium c év - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »