"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

NAGYBÖJT 4. 

Nagyböjt 4. vasárnapja

  A       1Sám 16,1.6-7.10-13     Ef 5,8-14              Jn 9,1-41

  B       2Krón 36,14-16.19-23    Ef 2,4-10              Jn 3,14-21

 C       Józs 5,9.10-12          2Kor 5,17-21           Lk 15,1-3.11-32

OLVASMÁNYRA:
SZENTLECKÉRE:
EVANGÉLIUMRA:

betukivonas_farizeusok.jpg

 Betűkivonás megldása az evangélium alatt ezen az oldalon található. 

--------------------------------------------------------------------------------lk_151_eszperente.jpg

eszperete_tekozlo.jpg

apa.jpg

 

lk_1515_diszno.jpg

 2kor_517.jpg

lk_151_azonossag.jpg 

E rejtvényhez található megoldás e lap alján az evangélium alatt

-----------------------------------------------------------------

MELY ESET LEHET EZ?

 

Egy ember legkedvesebb de engedetlen gyermeke sékelekkel ( ezt lehetetlen e-vel ejtenem) telt zsebekkel messze elszelelt. S ezeket nem eltette nehezebb esetekre, esetleg befektette... Nem! Teljesen elvesztegette: telt keblekre, s becstelen emberekre melyek vedeltek s verekedtek. Hetek mentek-mentek s mellette egyre kevesebben lettek. Kedves embert nem  lelt.                                                                             Legeltetett teremtett egyedeket, melyek szennyben fetrengtek,  de ezzel sem kereshetett eleget, s bele remegett eledelt nem lelve. Keseregve ezt tervezte: - Kellett ez nekem? Megvetett ember lettem e helyen, de felkelek s megyek emberhez, mely engem felnevelt, s elrebegem: - Restellem ez esetet, kegyelmezz nekem! S ezzel felkerekedett.                        S ember, melynek elveszett egy gyermeke, de nem feledte, egyre leste merre lehet. S egyszerre szemben vele megjelent, s ezeket hebegte:

- Restelkedem, de kegyelmezz nekem! Nem lehetek neked gyermeked, mert keresetedet elvesztegettem, de ezennel kezem neked termel, leszek embered, mely neked vedret emel, seper, tereget, kenyeret keleszt, esetleg terel, legeltet,  de elvesznem ne engedj  !                           Nedves szemekkel felelet ez lett :                                                           - Gyermekem, gyere be,  vedd fel ezt s legyen eledelem eledeled, s fekhelyem fekhelyed. Elvesztettelek, de megleltelek, szeretetem veled beteljesedett.

---------------------------------------------------------

Józs 5,9a.10-12 OLVASMÁNY Józsue könyvéből Izrael népe átkelt a Jordánon, és bevonult az Ígéret földjére. Ekkor az Úr így szólt Józsuéhoz: „Ma levettem rólatok Egyiptom gyalázatát.” Izrael fiai Gilgalban táboroztak, és a hónap tizennegyedik napján este ott ülték meg a pászkát Jerikó síkságán. Másnap már az ország terméséből ették a kovásztalan kenyeret és a pirított gabonát. Attól kezdve, hogy a föld terméséből ettek, megszűnt a manna, és ettől az évtől kezdve Kánaán földjének terményeivel táplálkoztak. Ez az Isten igéje.

18_nagybojt_4.jpg

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33,2-3.4-5.6-7 4g. tónus. Válasz: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. 9a. vers. Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg a szelídek és örvendezzenek. Hívek: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből. H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr. E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen. Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította. H: Ízleljétek és lássátok, * milyen édes az Úr.

2Kor 5,17-21 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk. Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” tette értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk. Ez az Isten igéje.

EVANGÉLIUM ELŐTTI VERS Fölkelek, és atyámhoz megyek, † azt mondom néki, * „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened.” Lk 15,18 – 2. tónus.

Lk 15,1-3.11-32 † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. „Ez szóba áll bűnösökkel, sőt eszik is velük” – mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik: „Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt: Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben – mondta –, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyjához. Atyja már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt: Atyám vétkeztem az ég ellen és teellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak: »Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára és sarut a lábára. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.« Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn. Amikor hazatérőben közeledett a házhoz, meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hizlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt – felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atyja kijött és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyjának: Látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat. És te nekem még egy gödölyét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hizlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta: Fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tied. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt és most életre kelt, elveszett és újra megkerült.” Ezek az evangélium igéi.betukivonas_megoldasa.jpg

 

 

 M E G O L D Á Sazonossag_kereses_megoldas.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 87
Tegnapi: 50
Heti: 424
Havi: 1 343
Össz.: 92 955

Látogatottság növelés
Oldal: NAGYBÖJT 4.
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: rajzos evangélium c év - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »