"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

ÉVKÖZI 15.

Évközi 15. vasárnap

 A       Iz 55,10-11            Róm 8,18-23             Mt 13,1-23 

B       Ám 7,12-15             Ef 1,3-14               Mk 6,7-13

 C       5Mz 30,10-14           Kol 1,15-20             Lk 10,25-37

 OLVASMÁNYHOZ:mtorv_3010_krisztus_ikon_a_szvben.jpg

mtorv_3010-14_lab.jpg

 cev15_mtorv_30_10.jpg

 ---------------------------------------------------------------------------------

EVANGÉLIUMHOZ:

lk_1025.jpg

 irgalmas_szamaritanus.jpg

MTörv 30,10-14 OLVASMÁNY Mózes ötödik könyvéből Mózes egy alkalommal így beszélt a néphez: „Engedelmeskedj az Úr, a te Istened szavának, és tartsd meg a parancsokat és rendelkezéseket, amelyek e törvénykönyvben írva vannak. Térj meg szíved, lelked mélyéből az Úrhoz, a te Istenedhez. Ez a törvény, amelyet ma adok neked, nem túlságosan nehéz, és nem is elérhetetlen számodra. Nem az égben van, hogy azt mondhatnád: »Ki hatol fel érte az égbe, ki hozza le és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« De a tengeren túl sincs, hogy azt mondhatnád: »Ki kel át érte a tengeren, ki hozza el és hirdeti, hogy hozzá szabhassuk tetteinket?« Egészen közel van hozzád a törvény, a szádban és a szívedben, így hozzá szabhatod tetteidet.” Ez az Isten igéje.55evkozi_15..jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 68,14 és 17.30-31.33-34.36ab és 37 2. tónus. Válasz: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. Vö. 33. vers. Előénekes: Hozzád imádkozom, Uram, * hallgass meg kegyelmed idején, Istenem. Mérhetetlen jóságodban hallgass meg, * hűséged szerint segíts rajtam. Hallgass meg, Uram, hisz kegyelmed jóságos, * irgalmad bőségében tekints reám. Hívek: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. E: Én azonban szegény vagyok és szenvedek, * de szabadításod, Istenem, fölemel engem. Énekszóval áldom Isten nevét, * dicsérettel magasztalom őt. H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. E: Az alázatosak látják ezt és örülnek, * keressétek Istent, és szívetek újra éled. Mert az Úr meghallgat minden szegényt, * és foglyait nem hagyja magukra. H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. E: Mert Isten megszabadítja Siont, * Juda városait újra felépíti. Szolgáinak fiai örökségül kapják, * és ott laknak majd, kik nevét szeretik. H: Alázatosak, keressétek az Istent, * és szívetek újra éled. Vagy:55evkozi_15_2..jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 18,8.9.10.11 2. tónus. Válasz: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. Vö. 9a. vers. Előénekes: Tökéletes az Úr törvénye, * megújítja a lelket. Az Úr tanúságában bízhatunk, * bölcsességet ad a kicsinyeknek. Hívek: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. E: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. Az Úr parancsa világos, * fényt nyújt a szemnek. H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. E: Az Úr félelme tiszta, * örökké megmarad. Az Úr ítéletei igazak, * és mind egyaránt jogosak. H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet. E: Értékesebb az aranynál, * és a legdrágább drágakőnél. Édesebb a méznél, * a csorduló lépes méznél. H: Az Úr végzése igaz, * megvidámítja a szívet.

Kol 1,15-20 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből Testvéreim! Jézus Krisztus a láthatatlan Isten képmása, minden teremtmény elsőszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatókat és láthatatlanokat, a trónusokat, uralmakat, fejedelemségeket és hatalmasságokat. Minden általa és érte lett teremtve. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Ő a testnek, az Egyháznak a feje. Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben. Úgy tetszett (az Atyának), hogy benne lakjék az egész teljesség, s hogy általa békítsen ki magával mindent a földön és a mennyben, minthogy a kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek. Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Alleluja. 5. szám. Uram, tanításod lélek és élet, * örök életet adó igéid vannak. Jn 6,63c. 68c – 5. tónus.Alleluja. 

Lk 10,25-37 † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Abban az időben: Egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: „Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: „Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: „Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?” Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette. Azután egy levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet költenél rá, visszatérve megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.” Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!” Ezek az evangélium igéi.

 

cev15_mtorv_30_10m.jpg

mtorv_3010_krisztus_ikon_a_szvbenm.jpg

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 78
Tegnapi: 50
Heti: 415
Havi: 1 334
Össz.: 92 946

Látogatottság növelés
Oldal: ÉVKÖZI 15.
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: rajzos evangélium c év - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »