"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE

  az oldal képei innen élesebben letölthetők : 

https://photos.app.goo.gl/HRUpbnMr6nFp263s9

 

OLVASMÁNYRA:

 14.iz_423_jovendoles.jpg

 13.

iz_423_mecses.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

iz424_kakukk.jpg

  ZSOLTÁR:

11.

aldja_meg_isten_szokukac_zsolt.jpg

 


 EVANGÉLIUMRA:

10.lk_317_arnykep.jpg9.jezus_megkeresztelkedese.jpg

8lk_322.jpg

 

7.lk_34_udvozitot.jpg

6.

felkenes_mozaik.jpg

 

 5.

jn_17_lab_igazi_vilagossag.jpg

 

 4.

egyforma_mecsesek.jpg

 

 

 3.

 

lougras_benned_telikkedvem.jpg

 2.

 

lk_321-22_kulonbseg.jpg

 

 1.

 

lk_315_keresd_a_parjat.jpg

 

Iz 42,1-4; 6-7 OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Ezt mondja az Úr: Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem emeli föl a hangját, és szava se hallatszik az utcákon. A megtört nádszálat nem töri össze, a pislákoló mécsbelet nem oltja ki. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a nemzetek. Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Általad kötök szövetséget népemmel, és adok világosságot a nemzeteknek, hogy nyisd meg a vakok szemét, és szabadítsd ki a börtönből a foglyokat, és a tömlöcből azokat, akik a sötétben ülnek. Ez az Isten igéje.

 

 

14urunk_megkeresztelkedese.jpg

 

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 28,1a és 2.3ac-4.3b. és 9b-10 4g. tónus. Válasz: Áldja meg Isten az ő népét, * adjon neki békességet. Vö. 11 b. vers. Előénekes: Adjátok meg az Úrnak, * Isten gyermekei, adjátok meg az Úrnak a nevét megillető dicsőséget, * imádjátok az Urat szent ünnepi díszben! Hívek: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. E: Az Úr szava zúg a vizek árján, * az Úr lebeg a nagy vizek fölött. Az Úr szava telve erővel, * az Úr szava telve fönséggel. H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. E: A dicsőség Istene mennydörög, * templomában mindenek az ő dicséretét zengik. Az Úr trónol a vízözön fölött, * az Úr király örökké. H: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. Vagy: Iz 40,1-5.9-11

 

 

 

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből Mindenki meglátja majd az Úr dicsőségét. „Vigasztaljátok meg népemet, vigasztaljátok meg” – ezt mondja Istenetek. „Szóljatok Jeruzsálem szívéhez és kiáltsátok oda neki: Véget ért szolgaságának ideje, bocsánatot nyert gonoszsága, hiszen kétszeresen sújtotta az Úr keze minden bűnéért.” Egy hang kiált: „Készítsetek utat az Úrnak a pusztában, egyengessétek Istenünk ösvényét a sivatagon át. Minden völgy emelkedjék föl, minden hegy és halom süllyedjen alá. Ami egyenetlen, váljék egyenessé, és sima úttá, ami göröngyös. Akkor megnyilvánul az Úr dicsősége, és meglátják azt mindenek. Igen, az Úr szája mondta ezt így.” Menj föl egy magas hegyre, te, ki jó hírt viszel Sionnak, emeld föl erősen hangodat, te, aki jó hírt viszel Jeruzsálemnek. Emeld föl hangodat! Ne félj! Hirdesd Juda városainak: „Íme, a ti Istenetek! Isten, az Úr, íme, eljön hatalommal, karjával mindent uralma alá vet. Vele van győzelmének jutalma, és színe előtt a bőséges zsákmány. Úgy legelteti nyáját, mint a pásztor. Karjaiba veszi bárányait, ölében hordozza őket, az anyajuhokat pedig nagy gonddal vezeti.” Ez az Isten igéje.15_urunk_megkeresztelkedese_2.jpg

 

 

 

VÁLASZOS ZSOLTÁR 103,1b-2.3-4.24-25.27-28.29-30 8 G. tónus. Válasz: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. Előénekes: Uram, Istenem, csodálatos a te nagyságod, * fenségbe és ékességbe öltözöl. Sugárzó fény a te köntösöd, * kifeszíted az eget, mint egy sátort. Hívek: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. E: Vizek fölött áll a te otthonod, † a felhőket fogatul használod, * és tovaszállsz a szelek szárnyán. Követeddé teszed a szeleket, * és szolgáddá a tüzes villámot. H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. E: Mily számosak a te műveid, Uram, †bölcsességgel alkottál mindent, * teremtményeid betöltik a földet. Mily nagy és széles a tenger, † megszámlálhatatlan élőlény nyüzsög benne: * kicsiny és hatalmas állatok. H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. E: Mindenek tőled várják, * hogy enniök adj a kellő időben. Összegyűjtik, amit nekik juttatsz, * megnyitod kezedet, és eltelnek minden jóval. H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága. E: De megzavarodnak, ha elfordítod arcodat, * elpusztulnak és a porba térnek, ha megvonod éltető erődet. Ám, ha újra kiárasztod lelkedet, életre kelnek, * és a föld színét megújítod. H: Mondj áldást lelkem az Úrnak, * mert csodálatos az ő nagysága.

 

 

 

ApCsel 10,34-38 SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből Isten fölkente a názáreti Jézust Szentlélekkel. Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette Jézus által. Ő a mindenség Ura. Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egész Judeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, amerre csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten.” Ez az Isten igéje.

 

 

 

ALLELUJA Alleluja. 3. szám. Megnyílt az ég, és az Atya szózata hallatszott: * „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Mk 9, 6 – 3a. tónus. Alleluja. Vagy: Tit 2,11-14;3,4-7

 

 

 

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak Tituszhoz írt leveléből Testvéreim! Isten üdvözítő kegyelme megnyilvánult minden ember számára, és arra tanít minket, hogy szakítsunk az istentelenséggel és az evilági vágyakkal. Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét. Hiszen ő önmagát adta értünk, hogy minket minden gonoszságtól megváltson, megtisztítson, és jótettekben buzgólkodó, választott népévé tegyen. Amikor Üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket; nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében. Bőséggel árasztotta reánk a Szentlelket Jézus Krisztus, a mi Üdvözítőnk által, hogy kegyelmével igaz életet éljünk, és az örök élet reménye legyen osztályrészünk. Ez az Isten igéje.

 

 

 

ALLELUJA Alleluja. 4. szám. Eljön az, aki hatalmasabb nálam – mondja Keresztelő János, * ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel meg titeket. Vö. Lk 3,16 – 4g. tónus. Alleluja.

 

 

 

Lk 3,15-16.21-22 † EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből Abban az időben: A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Ezek az evangélium igéi.

 

 

 

megoldasok.jpg

 

 

 

14. Hűségesen tanítja az igazságot, nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön.

 

13iz_423m.jpg

 

12  KAKUKKTOJÁS: A KIRÁNDULÓS KÉP

 

11

 

uldja_meg_isten_sz-kukac_zsoltm.jpg

 

10   A 3. rajz

 

9   Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

 

8lk_322m.jpg

 

 

 

7lk_34_odvozitotm.jpg

 

6felkenes_mozaikm.jpg

 

5 KERESZTELŐ JÁNOS JÉZUSRA MUTAT

 

4 KANCSÓ: 3=4

 

3lougras_benned_telik_kedvemm.jpg

 

2lk_315m.jpg

 

1

 Read more: http://rajzosevangelium.hupont.hu/71/urunk-megkeresztelkedese#ixzz53fFiYptTlk_315_parkeresom.jpg

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 92
Tegnapi: 50
Heti: 429
Havi: 1 348
Össz.: 92 960

Látogatottság növelés
Oldal: URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: rajzos evangélium c év - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »