"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA és JÓZSEF

Szent Család vasárnapja

 A,B,C   Sir 3,3-7.14-17      Kol 3,12-21     A év: Mt 2,13-15.19-23

                                                         B év: Lk 2,22-40

                                                          C év: Lk 2,41-52


9

 csalak_kulker.jpg

 OLVASMÁNYRA:

8

szentcsalad_szinezo.jpg

7

csalad_paplajos.jpg

6

sir_314.jpg

 EVANGÉLIUMRA:

5eszperente_betlehem.jpg

 4simeon.jpg

 3

lk_26.jpg

2gyompeti.jpg

HASONLÓ TÉMA:

1

fil_26.jpg

Sir 3,3-7.14-17a OLVASMÁNY Sirák fia könyvéből Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját. Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett fejében majd gyarapodni fogsz. Ez az Isten igéje.

10_szentcsalad_unnepe_1.jpg

Vagy: 1Sám 1,20-22;24-28 OLVASMÁNY Sámuel első könyvéből Hanna fogant, és amikor elérkezett az ideje, fiút szült. A Sámuel nevet adta neki, „mert – amint mondta – az Úrtól könyörögtem ki”. Amikor Elkana egész családjával újra fölment (az Úr templomába), hogy az Úrnak az évi áldozatot bemutassa és teljesítse fogadalmát, Hanna nem ment föl vele. Azt mondta férjének: „Először elválasztom a gyereket, aztán elviszem: jelenjen meg az Úr színe előtt és maradjon ott örökre.” Mihelyt azonban Hanna elválasztotta a gyermeket, fölvitte magával, egy hároméves marhával, egy efa liszttel és egy tömlő borral egyetemben, és Silóban belépett az Úr templomába; a fiú még nagyon kicsi volt. Amikor a marhát feláldozták, a fiú anyja odament Élihez: Megszólította: „Engedd meg, uram! Amint igaz, hogy élsz, uram, az az asszony vagyok, aki itt álltam melletted és imádkoztam az Úrhoz. Ezért a fiúért imádkoztam. S lám az Úr teljesítette kérésemet, amellyel hozzá fordultam. Ezért én is átengedem (fiamat) az Úrnak, egész életére átengedem az Úrnak.” És ott leborultak az Úr előtt. Ez az Isten igéje.

10_szentcsalad_unnepe_2.jpg

VÁLASZOS ZSOLTÁR 83,2-3.5-6.9-10 5. tónus. Válasz: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. Vö. 5a. vers. Előénekes: Mily kedves a te hajlékod, seregek Ura, * sóvárog és vágyódik lelkem az Úr udvarába. Szívem és testem * örvendezik az élő Istenben. Hívek: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. E: Boldogok, akik a te házadban laknak, * örökkön örökké dicsérnek téged. Boldog az az ember, kinek segítsége tőled van, * és szívében készülődik, hogy hozzád menjen. H: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak. E: Seregek Ura, Istene, hallgasd meg imámat, * figyelj reám Jákob Istene. Istenünk, oltalmazónk, nézz reánk, * tekints a te fölkented arcára! H: Boldogok, Uram, mindazok, akik a te házadban laknak.

Kol 3,12-21 SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a kolosszeiekhez írt leveléből Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke. Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat és szent énekeket! Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát általa az Atyaistennek! Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úr előtt! Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék! Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Alleluja. 5. szám. Szívetekben uralkodjék Krisztus békéje, * Krisztus tanítása töltsön el titeket gazdagon. Kol 3, 15a és 16a – 5. tónus. Alleluja. Vagy:

1Jn 3,1-2.21-24 SZENTLECKE Szent János apostol első leveléből Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Szeretteim, ha szívünk nem vádol, legyünk bizalommal az Isten iránt. Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és azt tesszük, ami neki tetszik. Az az ő parancsa, hogy higgyünk Fiának, Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint ő parancsolta. Aki teljesíti parancsait, Istenben marad, és Isten is őbenne. Azt, hogy ő bennünk marad, a Lélektől tudjuk, akit adott nekünk. Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Alleluja. 2. szám. „Uram, nyisd meg szívünket, * hogy meghallgassuk Fiad igéit!” Vö. ApCsel 16,14b – 2. tónus. Alleluja. Lk 2,41-52 †

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből. Jézus szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus tizenkét éves lett, szintén fölmentek, az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei észrevették volna. Abban a hitben, hogy az úti társaságban van, már egy napig mentek, amikor keresni kezdték a rokonok és ismerősök között. Mivel nem találták, visszafordultak, Jeruzsálembe, hogy ott keressék. Három nap múlva találtak rá a templomban, amint a tanítók közt ült, hallgatta és kérdezgette őket. Akik csak hallgatták, mind csodálkoztak okosságán és feleletein. Amikor a szülei meglátták őt, nagyon meglepődtek. Anyja így szólt hozzá: „Gyermekem, miért tetted ezt velünk? Lásd, atyád és én bánkódva kerestünk téged.” Ő azt felelte: „Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell lennem?” Ám ők nem értették mit akar ezzel mondani. Akkor hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében. Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. Ezek az evangélium igéi.

 megoldasok.jpg

csalak_kulkerm.jpg
9

Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell.

Papp Lajos  (https://www.citatum.hu/kategoria/Csalad/2?r=6)


8sir_33_tekeregm.jpg
7
Nagypapa virágát meglocsolja

Nagymama szemüvegét megkeresi

Testvérével legózik

Apának énekel

Anyának a cicáját megetetisir_33-7_m.jpg

6.kol_312_szokeresom.jpg
5 SZOLGAI ALAK
4  EGYIPTOM
3  BETLEHEM
2kik_vannakm.jpg
1simeonm.jpg

 

 nehazudh_kolosszeim.jpgRead more: http://rajzosevangelium.hupont.hu/17/karacsony-szt-csalad#ixzz52fGhPqtO

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 44
Tegnapi: 62
Heti: 106
Havi: 1 814
Össz.: 81 072

Látogatottság növelés
Oldal: A SZENT CSALÁD: JÉZUS, MÁRIA és JÓZSEF
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2018 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: cevrajzosevangelium - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »