"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK

Katolikus vasárnapi Igeliturgiát színesíthetjük e rejtvények megfejtésével. Ha tetszik egy-egy rejtvény, nyomtassátok ki és gyerekeknek tegyétek elérhetővé!

 - A KOTTÁS, AKKORDOS VÁLASZOS ZSOLTÁROKAT AZ AKTUÁLIS NAPON AZ OLVASMÁNY UTÁN TALÁLHATJÁTOK MEG E HONLAP HASÁBJAIN.

AJÁNLATOK:

 régi Dörmögő Dömötör mesék   

http://dormogodomotor.hupont.hu/#ixzz4O7wQ1Qrr 

AZ ,,A" liturgikus év:

http://aevrajzosevangelium.hupont.hu/#ixzz4ErNqDNQG

B liturgikus év :http://rajzosevangelium.hupont.hu/#ixzz4Emk7fiRB

- bibliai igehely szerint:  http://biblikusrejtvenyek.hupont.hu/#ixzz41WTH1YlY 

- rejtvény fajtája szerint:  http://rejtvenyekkicsiknek.hupont.hu/#ixzz41MtRL81r -Couortis:A legszebb történet c. könyve és egyéb színezhető hitoktatási rajzok itt:   

http://tukoraltaltalanyos.hupont.hu/#ixzz44EONzS6r

- SZÍNES DIA A BIBLIÁRÓL ITT:

http://labibbia.hupont.hu/#ixzz43SpwnnXR

 

REJTVÉNYEK,SZÍNEZŐK,MAGYARÁZATOK:

 http://www.bibliai-kincsestar.hu/news/nagy-rejtveny-gyujtemeny/

 http://www.adonai.hu/erdekessegek.xhtml#tartalom

 http://www.palantamisszio.hu/szinezok-kepregenyek-jatekos-feladatok-receptek-kicsiknek-es-nagyoknak

 http://www.bife.hu/feladatlapok/bibliaifelfedezo/bibliaifelfedezo_ufo

http://www.plebaniahivatal.roszkenet.hu/hittan/tanulok/szinezok.htm

 LEGUTOLSÓ FELTÖLTÉSEKlk_2418_kleofas.jpg

amen_mozaik.jpg 

szt_mozaik.jpg

tamas_egy_betu.jpg

nincs_itt_feltamadt.jpg

jn_2019_lougrr.jpg

tojas_osszekoto.pnga_ko_szokereso.jpg
h

 

nagypentektol_husvet_hajnalig.png

  

 

 

feltamadt_jezus_varazskep.jpg 

 

 Vasárnap és ünnepnapi olvasmányok rendje

Adventi idő olvasmányai........................................................ 1

Karácsonyi idő olvasmányai..................................................  2

Nagyböjti idő olvasmányai..................................................... 3

Nagyheti olvasmányok.......................................................... 4

Húsvéti idő olvasmányai........................................................ 5

Pünkösdi és ünnepi olvasmányok............................................6

Évközi idő olvasmányai:   2.-10............................................. 7

Évközi idő olvasmányai: 11. – 20............................................8

Évközi idő olvasmánya:  21-30...............................................9

Éközi idő olvasmányai: 31. – 34........................................... 10

 

 1. Adventi idő olvasmányai

 Év      Olvasmány               Szentlecke             Evangélium

  Advent 1. vasárnapja

A       Iz 2,1-5                Róm 13,11-14           Mt 24,37-44

B       Iz 63,16-17.19;64,3-8   1Kor 1,3-9             Mk 13,33-37

C       Jer 33,14-16            1Tesz 3,12-4,2         Lk 21,25-28.34-36

 

 

 Advent 2. vasárnapja

 A       Iz 11,1-10              Róm 15,4-9             Mt 3,1-12

B       Iz 40,1-5.9-11          2Pt 3,8-14             Mk 1,1-8

C       Bár 5,1-9               Fil 1,4-6.8-11         Lk 3,1-6

 

 

 Advent 3. vasárnapja

 A       Iz 35,1-6.10            Jak 5,7-10             Mt 11,2-11

B       Iz 61,1-2.10-11         1Tesz 5,16-24          Jn 1,6-8.19-28

C       Szof 3,14-18            Fil 4,4-7              Lk 3,10-18

 

 

 Advent 4. vasárnapja

 A       Iz 7,10-14              Róm 1,1-7              Mt 1,18-24

B       2Sám 7,1-5.8-11.16      Róm 16,25-27           Lk 1,26-38

C       Mik 5,1-4               Zsid 10,5-10           Lk 1,39-45

 

 

2. Karácsonyi idő olvasmányai

 

Karácsony, vigília (szentesti) mise

 A,B,C   Iz 62,1-5               ApCsel 13,16-17.22-25  Mt 1,1-25

 

 

 Karácsony, éjféli mise

 A,B,C   Iz 9,1-3.5-6            Tit 2,11-14            Lk 2,1-14

 

 

 

 Karácsony, hajnali mise

 A,B,C   Iz 62,11-12             Tit 3,4-7              Lk 2,15-20

 

 

 Karácsony, ünnepi mise

 A,B,C   Iz 52,7-10              Zsid 1,1-6             Jn 1,1-18

 

 

Szent Család vasárnapja

 A,B,C   Sir 3,3-7.14-17      Kol 3,12-21     A év: Mt 2,13-15.19-23

                                                         B év: Lk 2,22-40

                                                          C év: Lk 2,41-52

 

 

 

 Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe (Újév)

 A,B,C   4Mz 6,22-27             Gal 4,4-7              Lk 2,16-21

 

 

 

Karácsony utáni 2. vasárnap

 A,B,C   Sir 24,1-4.12-16        Ef 1,3-6.15-18         Jn 1,1-18

 

 

 

 Vízkereszt

 A,B,C   Iz 60,1-6               Ef 3,2-3.5-6           Mt 2,1-12

 

 

 Urunk megkeresztelkedése

 A,B,C   Iz 42,1-4.6-7        ApCsel 10,34-38     A év: Mt 3,13-17

                                                        B év: Mk 1,6-11

                                                   C év: Lk 3,15-16. 21-22

 

 

 

3. Nagyböjti idő olvasmányai

 

Hamvazószerda

A,B,C   Jo 2,12-18              2Kor 5,20-6,2          Mt 6,1-6.16-18

 

 

 

 Nagyböjt 1. vasárnapja

A       1Mz 2,7-9; 3,1-7        Róm 5,12-19            Mt 4,1-11

B       1Mz 9,8-15              1Pt 3,18-22            Mk 1,12-15

C       5Mz 26,4-10             Róm 10,8-13            Lk 4,1-13

 

 

 

Nagyböjt 2. vasárnapja

 A       1Mz 12,1-4              2Tim 1,8-10            Mt 17,1-9

 B   1Mz 22,1-2.9.10-13.     Róm 8,31-34        Mk 9,2-10,15-18

C       1Mz 15,5-12.17-18       Fil 3,17-4,1           Lk 9,28-36

 

 

 

 Nagyböjt 3. vasárnapja

A       2Mz 17,3-7              Róm 5,1-2.5-8          Jn 4,5-42

B       2Mz 20,1-17             1Kor 1,22-25           Jn 2,13-25

C       2Mz 3,1-8.13-15         1Kor 10,1-6.10-12      Lk 13,1-9

 

 

 

Nagyböjt 4. vasárnapja

 A       1Sám 16,1.6-7.10-13     Ef 5,8-14              Jn 9,1-41

 B       2Krón 36,14-16.19-23    Ef 2,4-10              Jn 3,14-21

C       Józs 5,9.10-12          2Kor 5,17-21           Lk 15,1-3.11-32

 

 

Nagyböjt 5. vasárnapja

A       Ez 37,12-14             Róm 8,8-11             Jn 11,1-45

B       Jer 31,31-34            Zsid 5,7-9             Jn 12,20-33

C       Iz 43,16-21             Fil 3,8-14             Jn 8,1-11

 

 

 

4. Nagyheti olvasmányok

 

Virágvasárnap, körmenet

 A,B,C   --                      --                     A év: Mt 21,1-11

                                                        B év: Mk 11,1-10 vagy

                                                              Jn 12,12-16

                                                        C év: Lk 19,28-40

 

 

 

Virágvasárnap

 A,B,C   Iz 50,4-7               Fil 2,6-11          A év: Mt 26,14-27,66

                                                     B év: Mk 14,1-15,47

                                                     C év: Lk 22,14-23,56

 

 

 

 Nagycsütörtök, krizmaszentelési szentmise

 A,B,C   Iz 61,1-3.6.8-9         Jel 1,5-8              Lk 4,16-21

 

 

 

 Nagycsütörtök, az utolsó vacsora szentmiséje

 A,B,C   2Mz 12,1-8.11-14        1Kor 11,23-26          Jn 13,1-15

 

 Nagypéntek

 A,B,C   Iz 52,13-53,12          Zsid 4,14-16;5,7-9     Jn 18,1-19,42

 

 

 Húsvéti vigília, Urunk föltámadásának ünnepe

 A,B,C   1. 1Mz 1,1-2,2          Róm 6,3-11             A év: Mt 28,1-10

           2. 1Mz 22,1-18                                  B év: Mk 16,1-8

           3. 2Mz 14,15-15,1                             C év: Lk 24,1-12

            4. Iz 54,5-14

           5. Iz 55,1-11

          6. Bár 3,9-15.32-4,4

           7. Ez 36,16-28

 

 5. Húsvéti idő olvasmányai

 

Húsvétvasárnap

A,B,C   ApCsel 10,34.37-43      Kol 3,1-4 vagy         Jn 20,1-9

                                    1Kor 5,6-8

 

 

 Húsvéthétfô

A,B,C   --                      ApCsel 2,14.22-32      Mt 28,8-15

 

 Húsvét 2. vasárnapja (Fehérvasárnap)

A       ApCsel 2,42-47          1Pt 1,3-9              Jn 20,19-31

B       ApCsel 4,32-35          1Jn 5,1-6              Jn 20,19-31

C       ApCsel 5,12-16          Jel 1,9-11.12-13.17-19 Jn 20,19-31

 

 Húsvét 3. vasárnapja

A       ApCsel 2,14.22-28       1Pt 1,17-21            Lk 24,13-35

B       ApCsel 3,13-15.17-19    1Jn 2,1-5              Lk 24,35-48

C       ApCsel 5,27-32.40-41    Jel 5,11-14            Jn 21,1-19

 

Húsvét 4. vasárnapja

A       ApCsel 2,14.36-41       1Pt 2,20-25            Jn 10,1-10

B       ApCsel 4,8-12           1Jn 3,1-2              Jn 10,11-18

C       ApCsel 13,14.43-52      Jel 7,9.14-17          Jn 10,27-30

 

 Húsvét 5. vasárnapja

A       ApCsel 6,1-7            1Pt 2,4-9              Jn 14,1-12

B       ApCsel 9,26-31          1Jn 3,18-24            Jn 15,1-8

C       ApCsel 14,21-27         Jel 21,1-5             Jn 13,31-33.34-35

 

 

 Húsvét 6. vasárnapja

A       ApCsel 8,5-8.14-17      1Pt 3,15-18            Jn 14,15-21

B   ApCsel 10,25-26.     1Jn 4,7-10         Jn 15,9-17 34-35.44-48

C       ApCsel 15,1-2.22-29     Jel 21,10-14.22-23     Jn 14,23-29

 

 

 Áldozócsütörtök, Urunk mennybemenetelének ünnepe

 A,B,C   ApCsel 1,1-11          Ef 1,17-23         A év: Mt 28,16-20

                                                        B év: Mk 16,15-20

                                                       C év: Lk 24,46-53

 

 Húsvét 7. vasárnapja

A       ApCsel 1,12-14          1Pt 4,13-16            Jn 17,1-11

B       ApCsel 1,15-17.20-26    1Jn 4,11-16            Jn 17,11-19

C       ApCsel 7,55-60          Jel 22,12-14.16-17.20  Jn 17,20-26

 

 6. Pünkösdi és ünnepi olvasmányok

 

Pünkösdvasárnap, vigília mise

A,B,C   1Mz 11,1-9 vagy         Róm 8,22-27            Jn 7,37-39

        2Mz 19,3-8.16-20 vagy

        Ez 37,1-14 vagy

        Jo 3,1-5 (2,28-32)

 

 Pünkösdvasárnap, ünnepi mise

A,B,C   ApCsel 2,1-11          1Kor 12,3-7.12-13       Jn 20,19-23

 

 

Pünkösdhétfô

A,B,C   ApCsel 10,34.42-48     Ef 4,2-6       Jn 15,26-27;

                                                          16,1-3.12-15

 

Szentháromság vasárnapja

A       2Mz 34,4-6.8-9         2Kor 13,11-13           Jn 3,16-18

 B       5Mz 4,32-34.39-40      Róm 8,14-17             Mt 28,16-20

C       Péld 8,22-31           Róm 5,1-5               Jn 16,12-15

 

Krisztus Szent Teste és Vére ünnepe: Úrnapja

A       5Mz 8,2-3.14-16        1Kor 10,16-17           Jn 6,51-58

B       2Mz 24,3-8             Zsid 9,11-15            Mk 14,12-16.22-26

C       1Mz 14,18-20           1Kor 11,23-26           Lk 9,11-17

 

 Jézus Szent Szíve ünnepe

A       5Mz 7,6-11             1Jn 4,7-16              Mt 11,25-30

B       Oz 11,1.3-4.8-9        Ef 3,8-12.14-19         Jn 19,31-37

C       Ez 34,11-16            Róm 5,5-11              Lk 15,3-7

 

 7. Évközi idő olvasmányai:  2. – 10.

 

Évközi 2. vasárnap

A       Iz 49,3.5-6            1Kor 1,1-3              Jn 1,29-34

B       1Sám 3,3-10.19         1Kor 6,13-15.17-20      Jn 1,35-42

C       Iz 62,1-5              1Kor 12,4-11            Jn 2,1-12

 

 

 Évközi 3. vasárnap

A       Iz 8,23-9,3            1Kor 1,10-13.17         Mt 4,12-23

B       Jón 3,1-5.10           1Kor 7,29-31            Mk 1,14-20

C     Neh 8,2-4.5-6.8-10     1Kor 12,12-30           Lk 1,1-4;4,14-21

 

 Évközi 4. vasárnap

A       Szof 2,3;3,12-13       1Kor 1,26-31            Mt 5,1-12

B       5Mz 18,15-20           1Kor 7,32-35            Mk 1,21-28

C       Jer 1,4-5.17-19        1Kor 12,31-13,13        Lk 4,21-30

 

 Évközi 5. vasárnap

A       Iz 58,7-10             1Kor 2,1-5              Mt 5,13-16

B       Jób 7,1-4.6-7          1Kor 9,16-19.22-23      Mk 1,29-39

C       Iz 6,1-2.3-8           1Kor 15,1-11            Lk 5,1-11

 

 

Évközi 6. vasárnap

A       Sir 15,15-20           1Kor 2,6-10             Mt 5,17-37

B       3Mz 13,1-2.44-46       1Kor 10,31-11,1         Mk 1,40-45

C       Jer 17,5-8             1Kor 15,12.16-20        Lk 6,17.20-26

 

 Évközi 7. vasárnap

A       3Mz 19,1-2.17-18       1Kor 3,16-23            Mt 5,38-48

B    Iz 43,18-19.21-22.     2Kor 1,18-22         Mk 2,1-12,24-25

C    1Sám 26,2.7-9.12-13.   1Kor 15,45-49      Lk 6,27-38,22-23

 

     

 

 Évközi 8. vasárnap

A       Iz 49,14-15            1Kor 4,1-5              Mt 6,24-34

B       Oz 2,16.17.21-22       2Kor 3,1-6              Mk 2,18-22

C       Sir 27,4-7             1Kor 15,54-58           Lk 6,39-45

 

 Évközi 9. vasárnap

A       5Mz 11,18.26-28        Róm 3,21-25.28          Mt 7,21-27

B       5Mz 5,12-15            2Kor 4,6-11             Mk 2,23-3,6

C       1Kir 8,41-43           Gal 1,1-2.6-10          Lk 7,1-10

 

 Évközi 10. vasárnap

A       Oz 6,3-6               Róm 4,18-25             Mt 9,9-13

B       1Mz 3,9-15             2Kor 4,13-5,1           Mk 3,20-35

C       1Kir 17,17-24          Gal 1,11-19             Lk 7,11-17

 

 8. Évközi idő olvasmányai:        11. – 20.

 

Évközi 11. vasárnap

A       2Mz 19,2-6             Róm 5,6-11              Mt 9,36-10,8

B       Ez 17,22-24            2Kor 5,6-10             Mk 4,26-34

C       2Sám 12,7-10.13        Gal 2,16.19-21          Lk 7,36-8,3

 

 Évközi 12. vasárnap

A       Jer 20,10-13           Róm 5,12-15             Mt 10,26-33

B       Jób 38,1.8-11          2Kor 5,14-17            Mk 4,35-41

C       Zak 12,10-11           Gal 3,26-29             Lk 9,18-24

 

 Évközi 13. vasárnap

A       2Kir 4,8-11.14-16      Róm 6,3-4.8-11          Mt 10,37-42

B       Bölcs 1,13-15;2,23-24  2Kor 8,7.9.13-15        Mk 5,21-43

C       1Kir 19,16.19-21       Gal 5,1.13-18           Lk 9,51-62

 

 Évközi 14. vasárnap

A       Zak 9,9-10             Róm 8,9.11-13           Mt 11,25-30

B       Ez 2,2-5               2Kor 12,7-10            Mk 6,1-6

C       Iz 66,10-14            Gal 6,14-18             Lk 10,1-12.17-20

 

 Évközi 15. vasárnap

A       Iz 55,10-11            Róm 8,18-23             Mt 13,1-23

B       Ám 7,12-15             Ef 1,3-14               Mk 6,7-13

C       5Mz 30,10-14           Kol 1,15-20             Lk 10,25-37

 

 Évközi 16. vasárnap

A       Bölcs 12,13.16-19      Róm 8,26-27             Mt 13,24-43

B       Jer 23,1-6             Ef 2,13-18              Mk 6,30-34

C       1Mz 18,1-10            Kol 1,24-28             Lk 10,38-42

 

 Évközi 17. vasárnap

A       1Kir 3,5.7-12          Róm 8,28-30             Mt 13,44-52

B       2Kir 4,42-44           Ef 4,1-6                Jn 6,1-15

C       1Mz 18,20-32           Kol 2,12-14             Lk 11,1-13

 

 Évközi 18. vasárnap

A       Iz 55,1-3              Róm 8,35.37-39          Mt 14,13-21

B       2Mz 16,2-4.12-15       Ef 4,17.20-24           Jn 6,24-35

C       Préd 1,2;2,21-23       Kol 3,1-5.9-11          Lk 12,13-21

 

 Évközi 19. vasárnap

A       1Kir 19,9.11-13        Róm 9,1-5               Mt 14,22-33

B       1Kir 19,4-8            Ef 4,30-5,2             Jn 6,41-51

C       Bölcs 18,6-9           Zsid 11,1-2.8-19        Lk 12,32-48

 

 Évközi 20. vasárnap

A       Iz 56,1.6-7            Róm 11,13-15.29-32      Mt 15,21-28

B       Péld 9,1-6             Ef 5,15-20              Jn 6,51-58

C       Jer 38,4-6.8-10        Zsid 12,1-4             Lk 12,49-53

 

 9. Évközi idő olvasmányai:        21. – 30.

 

Évközi 21. vasárnap

A       Iz 22,19-23            Róm 11,33-36            Mt 16,13-20

B       Józs 24,1-2.15-17.18   Ef 5,21-32              Jn 6,60-69

C       Iz 66,18-21            Zsid 12,5-7.11-13       Lk 13,22-30

 

 Évközi 22. vasárnap

A       Jer 20,7-9             Róm 12,1-2              Mt 16,21-27

B   5Mz 4,1-2.6-8     Jak 1,17-18.21-22.27    Mk 7,1-8.14-15.21-23

C     Sir 3,17-18.20.28-29   Zsid 12,18-19.22-24     Lk 14,1.7-14

 

 Évközi 23. vasárnap

 A       Ez 33,7-9              Róm 13,8-10             Mt 18,15-20

 B       Iz 35,4-7              Jak 2,1-5               Mk 7,31-37

C       Bölcs 9,13-18          Filem 9-10.12-17        Lk 14,25-33

 

 Évközi 24. vasárnap

A       Sir 27,30-28,7         Róm 14,7-9              Mt 18,21-35

B       Iz 50,5-9              Jak 2,14-18             Mk 8,27-35

C       2Mz 32,7-11.13-14      1Tim 1,12-17            Lk 15,1-32

 

 Évközi 25. vasárnap

A       Iz 55,6-9              Fil 1,20-24.27          Mt 20,1-16

B       Bölcs 2,12.17-20       Jak 3,16-4,3            Mk 9,30-37

C       Ám 8,4-7               1Tim 2,1-8              Lk 16,1-13

 

 Évközi 26. vasárnap

A       Ez 18,25-28            Fil 2,1-11              Mt 21,28-32

B     4Mz 11,25-29      Jak 5,1-6      Mk 9,38-43.45.  47-48 

C       Ám 6,1.4-7             1Tim 6,11-16            Lk 16,19-31

 

 Évközi 27. vasárnap

A       Iz 5,1-7               Fil 4,6-9               Mt 21,33-43

B       1Mz 2,18-24            Zsid 2,9-11             Mk 10,2-16

C       Hab 1,2-3;2,2-4        2Tim 1,6-8.13-14        Lk 17,5-10

 

 Évközi 28. vasárnap

A       Iz 25,6-10             Fil 4,12-14.19-20       Mt 22,1-14

B       Bölcs 7,7-11           Zsid 4,12-13            Mk 10,17-30

C       2Kir 5,14-17           2Tim 2,8-13             Lk 17,11-19

 

 Évközi 29. vasárnap

A       Iz 45,1.4-6            1Tesz 1,1-5             Mt 22,15-21

B       Iz 53,10-11            Zsid 4,14-16            Mk 10,35-45

C       2Mz 17,8-13            2Tim 3,14-4,2           Lk 18,1-8

 

 Évközi 30. vasárnap

A       2Mz 22,20-26           1Tesz 1,5-10            Mt 22,34-40

B       Jer 31,7-9             Zsid 5,1-6              Mk 10,46-52

C       Sir 35,15-17.20-22     2Tim 4,6-8.16-18        Lk 18,9-14

 

10. Évközi idő olvasmányai:       31. – 34.

 

Évközi 31. vasárnap

 A       Mal 1,14-2,2.8-10      1Tesz 2,7-9.13          Mt 23,1-12

 B       5Mz 6,2-6              Zsid 7,23-28            Mk 12,28-34

C       Bölcs 11,22-12,2       2Tesz 1,11-2,2          Lk 19,1-10

 

 

Évközi 32. vasárnap

 A       Bölcs 6,12-16          1Tesz 4,13-18           Mt 25,1-13

 B       1Kir 17,10-16          Zsid 9,24-28            Mk 12,38-44

C       2Mak 7,1-2.9-14        2Tesz 2,16-3,5          Lk 20,27-38

 

Évközi 33. vasárnap

A     Péld 31,10-13.19-20.   1Tesz 5,1-6       Mt 25,14-30-31         

B       Dán 12,1-3             Zsid 10,11-14.18        Mk 13,24-32

C       Mal 3,19-20            2Tesz 3,7-12            Lk 21,5-19 

 

Évközi 34. vasárnap

A       Ez 34,11-12.15-17      1Kor 15,20-26.28        Mt 25,31-46

B       Dán 7,13-14            Jel 1,5-8               Jn 18,33-37

C       2Sám 5,1-3             Kol 1,12-20             Lk 23,35-43

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 21
Tegnapi: 93
Heti: 251
Havi: 2 243
Össz.: 51 598

Látogatottság növelés
Oldal: ELSŐ OLDAL AJÁNLÁSOK
"C"liturgikus év SZÍNEZHETŐ REJTVÉNYEK és KOTTÁS VÁLASZOS ZSOLTÁROK - © 2008 - 2017 - cevrajzosevangelium.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: vasárnap hittanos rejtvény - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »